Λινάτσες Πλαστικές
Διαστάσεις : 1 , 1,5 , 2 μέτρων
Συσκευασία : Ρολλά των 100 μέτρων

Λινάτσες Γιούτινες
Διαστάσεις : 1,20 και 2 μέτρων
Συσκευασία : Ρολλά των 50 μέτρων

X