Μουσαμάδες των 190 γρ. (Λευκοί)
Διαστάσεις : 2 x 4 / 3 x 4 / 3 x 5 / 3 x 6 / 4 x 6 / 4 x 8 / 5 x 8 / 5 x 10 / 5 x 12 / 6 x 8 / 6 x 10 / 6 x 12
Συσκευασία : Πακέτο του 1 τεμαχίου

Μουσαμάδες των 120 γρ. (Χρωματιστοί)
Διαστάσεις : 2 x 4 / 3 x 4 / 3 x 5 / 3 x 6 / 4 x 6 / 4 x 8 / 5 x 8 / 5 x 10 / 5 x 12 / 6 x 8 / 6 x 10 / 6 x 12
Συσκευασία : Πακέτο του 1 τεμαχίου

X