Διαστάσεις : 4 x 6 / 4 x 8 / 5 x 8 / 5 x 10 / 5 x 12 / 6 x 8 / 6 x 10 /6 x 12 / 7 x 12 / 7 x 14/ 8 x 12 /8 x 14
Συσκευασία : Πακέτα των 5 τεμαχίων

X