Διαστάσεις 11 & 32 cm αντίστοιχα
Συσκευασίες των 4 τεμαχίων

X