1001 Σχοινί πολυεστερικό πλεκτό Ιταλίας Νο. 0,5 m/m

1002 Σχοινί πολυεστερικό πλεκτό Ιταλίας Νο. 1 – 1,5 m/m

1003 Σχοινί πολυεστερικό πλεκτό Ιταλίας Νο. 2 – 2,5 m/m

Συσκευασία : Μπομπίνες του 1 κιλού

Χαρακτηριστικά : Τα σχοινιά είναι για αλιεία (παραγάδια, καλούμες) και για οικοδομές (ζυγοράμματα)

X