1004 Σχοινί πολυεστερικό πλεκτό Ιταλίας Νο. 3 m/m

1005 Σχοινί πολυεστερικό πλεκτό Ιταλίας Νο. 4 – 5 m/m

1006 Σχοινί πολυεστερικό πλεκτό Ιταλίας Νο. 6 – 22 m/m

Συσκευασία : Μπομπίνες των 7 έως 20 κιλών

Χαρακτηριστικά : Τα σχοινιά αυτά χρησιμοποιούνται για χρήση εντός θαλάσσης τα οποία είναι και βυθιζόμενα.

X