Νο. 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 m/m

Συσκευασία : Μπομπίνες των 100 έως 300 μέτρων

Χαρακτηριστικά : Χρησιμοποιούνται σε διάφορες κατασκευές

X