1030 Σχοινί Μούλτι Νο. 3 – 24 m/m

Συσκευασία : Κουλούρες των 5 έως 30 κιλών

Χαρακτηριστικά : Τα συγκεκριμένα σχοινιά είναι αβύθιστα και χρησιμοποιούνται για αλιεία και γενικές χρήσεις.

X