1144 Σχοινί Λιβόρνο Νο. 2,5 m/m

1145 Σχοινί Λιβόρνο Νο. 1,5 m/m

1146 Σχοινί Λιβόρνο Νο. 2 m/m

Συσκευασία : Μπομπίνες των 500 μέτρων

Χαρακτηριστικά : Χρησιμοποιούνται για ψαραντούφεκα.

X