1013 Σπάγκος Πολυπροπυλενίου 8000 – 16000 Den. 500 γρ.

1014 Σπάγκος Πολυπροπυλενίου 8000 – 24000 Den. 1 κιλ.

1131 Σπάγκος Πολυπροπυλενίου 8000 Den. 250 γρ.

Συσκευασία : Σακκιά των 20 κιλών ή κουτιά των 10 κιλών περίπου

Χαρακτηριστικά : Οι σπάγκοι πολυπροπυλενίου χρησιμοποιούνται για συσκευασίες και για αλιεία.

X