1017 Σπάγκοι Σιζάλ Νο. 351 – 352 του 1 κιλού

1018 Σπάγκοι Σιζάλ Νο. 351 – 352 των 500 γρ.

1019 Σπάγκοι Σιζάλ Νο. 351 – 352 των 250 γρ.

Συσκευασία : Σακκιά των 14 & 20 κιλών

Χαρακτηριστικά : Το συγκεκριμένο είδος σπάγκου είναι φυτικό και χρησιμοποιείται για συσκευασίες και για αλιεία.

X