1040 Σπάγκος Γιούτας 9/3 των 500 γρ.

Συσκευασία : Κουβάρια των 500 γρ & του 1 κιλ.

Χαρακτηριστικά : Το συγκεκριμένο είδος σπάγκου είναι φυτικό και χρησιμοποιείται για αγροτικές δουλείες ή και διακόσμηση.

X