1028 Σπάγκος Βαμβακερός Ψιλός

1029 Σπάγκος Βαμβακερός Χονδρός

Συσκευασία : Μπομπίνες των 100 – 250 γρ. και 1 κιλού σε πακέτα των 30 τεμαχίων

Χαρακτηριστικά : Χρησιμοποιούνται από χτίστες ως ράμματα.

X