1034 Σπάγκος Μούλτι 2 – 2,5 m/m

Συσκευασία : Μπομπίνες των 400 γρ. σε σακκιά των 20 κιλ.

Χαρακτηριστικά : Χρησιμοποιούνται για αλιεία (παραγάδια και καλούμες)

X