1048 Νήμα 210/15

1166 Νήμα 210/18

Συσκευασία : Μπομπίνες των 100 και 200 γρ. σε πακέτα των 10 & 25 τεμαχίων

Χαρακτηριστικά : Χρησιμοποιείται για αλιεία και από πλακάδες για την οικοδομή.

X